PROJECTORGANISATIE &-ADVIES
Koor
Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je ouders, opa‘s of oma’s is een actueel thema. Samen iets moois beleven kan t geluksgevoel voor iedereen vergroten! In dit kader is het Care&Culture Koor ontwikkeld waarin muzikale ontmoetingen en een intergenerationele dialoog centraal staan. In het koor zingen zoveel mogelijk generaties met elkaar samen. Oudere- en jongere mensen, mensen met of zonder dementie, familie, (school)kinderen, jongeren, verpleeghuisbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die verder wil meedoen. De professionele inzet van de koordirigenten van het koor draagt bij om vanuit hun vakmanschap meer begrip en ontmoetingsmomenten voor jong en oud te genereren. Met het koor bouwen we aan een landelijke beweging, waaraan steeds meer (zorg) organisaties kunnen deelnemen. De invulling èn grootte van het koor kan per locatie verschillen. Het vormgeven van deze koren-beweging is maatschappelijke winst.

Er zijn ieder jaar diverse en landelijk gespreide presentaties. Met een slotpresentatie op een in het oog springende locatie in de loop van de oktobermaand. In 2018 was dat in de Nationale Opera en Ballet. Muzikale Ontmoetingen 2018 werd vormgegeven met betrokkenheid van vele (zorg) organisaties. Zonder hen was de realisatie van dit pracht traject niet mogelijk geweest. We noemen Beweging 3.0, Sevagram, Haarlems Goud, Amsta, Alrijne zorggroep, Talma Urk, Nationale Opera en Ballet, Alzheimer Nederland en Jo Visser Fonds. Deelnemen aan Muzikale Ontmoetingen 2019? Laat het ons weten! Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheden.
'Het is niet alleen het zingen, maar ook het samenzijn en het meedoen; gewoon als onderdeel van een koor. Zo zou het overal moeten zijn, gewoon langer meedoen, met alles.

G. Wilmink
directeur bestuurder Alzheimer Nederland

Het Care&Culture Koor wordt gevormd door kinderen en jongeren, verpleeghuisbewoners, thuiswonende (jonge en oudere) kwetsbare mensen, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en de hele gemeenschap die verder mee wil doen. Op en rondom WereldAlzheimerdag 2018 gaven we diverse korenpresentaties in het land met een slotpresentatie in Nationale Opera en Ballet. Bekijk hiernaast het filmische verslag.
Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier de filmische impressie van het Care&Culture Koor 2018
Bekijk hier de documentaire van het Care&Culture Koor
Bekijk hier de filmische impressie van het Care&Culture Koor 2018
Het koor binnen de zorgorganisatie
Gunt u de bewoners van uw zorgorganisatie of de deelnemers van uw dagbesteding ook een unieke zangervaring? Het koor kunnen we samen met uw zorgorganisatie vormgeven. Een samenwerking met ander amateur- of professioneel koor, de plaatselijke muziekschool of een orkest uit de regio behoort daarbij natuurlijk tot de mogelijkheden. MelmanProducties gaf al eerder een Community Koor vorm in Urk, samen met zorgcentrum TalmaHaven. Meer dan 600 toeschouwers kwamen naar het grootse optreden van ons koor met de mondorgelclub, de muziekschool en het Urker Mannenkoor. Een prachtige ervaring om ook binnen úw zorgorganisatie te beleven.
 
 
Meer informatie over het Koor?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven graag meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie.